Završen još jedanTwinning projekt

Opći cilj ovog projekta, vrijednog 250.000 eura, bio je pružiti podršku Republici Hrvatskoj u procesu ispunjavanja preduvjeta za članstvo u EU u pogledu poglavlja 29 Carinska unija, dijelova poglavlja 16 Porezi, poglavlja 24 Pravda, sloboda i sigurnost i poglavlja 33 Financijske i proračunske odredbe, a u svezi osiguravanja primjene suvremenih i usklađenih procedura upravljanja rizicima na svim carinskim lokacijama, što će omogućiti ravnotežu između provedbe carinskih propisa, sigurnosti i olakšavanja robne razmjene.

Ovaj Twinning projekt pomogao je hrvatskoj Carinskoj upravi u uspostavi cjelovitog sustav upravljanja rizicima koji će osigurati poboljšanu primjenu zakona i propisa, bolju alokaciju ljudskih potencijala, unaprjeđenje sustava prikupljanja prihoda i poboljšanu suradnju između gospodarskih subjekata i carine. To se postiglo primjenom najučinkovitijih metoda i rješenja koji su priznati kao najbolja praksa u EU za upravljanje rizicima u carini. Ujedno, ovaj projekt podržao je proces približavanja Republike Hrvatske preporučenim EU standardima, ispunjavajući tako zahtjeve za pristupanje u EU.

Provedba projekta započela je 15. studenog 2011. godine i završiti će 10. svibnja 2012. godine. Projekt se financirao iz nacionalnog IPA programa za 2009 godinu. Partner u provedbi projekta je Talijanska carinska agencija.

Skip to content