„Jačanje kapaciteta Ministarstva unutarnjih poslova u suzbijanju kibernetičkog kriminaliteta”

Cilj ovog projekta vrijednog 700 000 eura bio je ojačati kapacitete Ministarstva unutarnjih poslova za učinkovitu borbu protiv računalnog kriminaliteta, na nacionalnoj i međunarodnoj razini, u skladu s politikama i strategijama Europske unije.

Projekt je dio Twinning inicijative koju je pokrenula Europska komisija s ciljem pružanja pomoći zemljama korisnicama u jačanju njihovih administrativnih kapaciteta za provedbu pravne stečevine Europske unije.

Konkretno, projekt je uspješno pridonio poboljšanju kapaciteta Ministarstva unutarnjih poslova i Policijske akademije kroz uspostavu dugoročnog programa obuke i uvođenja novih kurikuluma. Kao rezultat, korisnička institucija je stekla potrebne vještine te preporuke kako poboljšati sustav za borbu protiv računalnog  kriminaliteta, u skladu s aktualnim politikama i programima  Europske unije.

Skip to content