Završen projekt "Izgradnja institucionalnih kapaciteta i podrška provedbi SAPARD/IPA-RD programa u Hrvatskoj"

Posebni ciljevi projekta bili su ojačati sposobnosti Upravne direkcije programa i izgradnja institucionalnih kapaciteta Agencije za SAPARD/IPA-RD za programe SAPARD i IPA-RD, kako bi ih se osposobilo za izvršavanje zadaća i odgovornosti vezanih uz koordinaciju, upravljanje i provedbu programa ruralnih razvoja koje sufinancira EU u razdoblju prije i nakon pristupanja.

To je, kako je rečeno, ostvareno kroz niz aktivnosti koje su provedene u okviru pet odvojenih, ali povezanih komponenata.

Ključni rezultati projekta koji su ostvareni su dovršetak i odobrenje hrvatskog IPA-RD programa od strane EK, potvrda da Agencija za IPA-RD zadovoljava standarde nužne za provedbu tri mjere od mjera iz IPA-RD programa za Hrvatsku koji EU financira sa 103 milijuna eura.

Također, dovršene su pripreme za pilot shemu kojom se poljoprivrednicima pruža pomoć za upravljanje krajolikom i okolišem.

Osnovane su lokalne akcijske grupe u cilju pilot primjene LEADER pristupa u 3 odabrana područja i razrada Lokalnih razvojnih planova u tim područjima.

Pripremljene su smjernice kako bi se osigurala usklađenost s određenim robnim režimima EU i obavljeno više od 90 treninga i seminara i šest studijskih putovanja.

Šef delegacije EK u Hrvatskoj Vincent Degert istaknuo je kako je, dok se priprema financijski paket kojim će se Hrvatska koristiti u prvim godinama kad postane članica EU, potrebno pokazati spremnost institucija i kapacitete za korištenje postojećih fondova EU.

Projekt “Izgradnja institucionalnih kapaciteta i podrška provedbi SAPARD/IPA-RD programa u Hrvatskoj” je provodio Vakakis International S.A., grčka savjetodavna tvrtka za poljoprivredu i ruralni razvoj u suradnji s Teagascom, iz Irske.  (Hina) 

Skip to content