• EU logo
  • OPKK logo
  • EU fondovi logo
  • Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

31.10.2014. - Novosti

Završen projekt " Izrada karata opasnosti od poplava i karata rizika od poplava"

Projekt je uključivao izradu hidroloških modela i program obuke za jačanje institucionalnih kapaciteta. Izrađeni su i vodiči o poplavnim rizicima, mjerama obrane od poplava, mogućim utjecajima klimatskih promjena, sudjelovanju dionika te pripremi planova upravljanja poplavnim rizicima za Hrvatsku.

Skip to content