Završen projekt Jačanje međuagencijske suradnje u borbi protiv korupcije – Kampanja za podizanje svijesti

Projekt se provodio u razdoblju od ožujka 2010. do veljače 2012. godine. Glavni korisnik projekta bilo je Ministarstvo pravosuđa.

Sveobuhvatni cilj ovoga projekta bio je podizanje svijesti hrvatske javnosti o svim pitanjima vezanima uz korupciju. Kampanja je sadržavala televizijske i radijske spotove, objave za medije, informativne letke i edukativnu brošuru,te web kampanju. U Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku organizirana je serija okruglih stolova s predstavnicima državnih i lokalnih tijela te nevladinih organizacija, kao i radionice za novinare.

Projekt je obuhvatio i provođenje anketa za ispitivanje javnog mnijenja prije i poslije kampanje, te analizu prikupljenih podataka kako bi se utvrdile promjene razine osjetljivosti populacije na pitanja korupcije.

Skip to content