Završen projekt "Kemijska sigurnost"

Predstavnici twinning partnera, Švedske agencije za kemikalije i koordinator talijanskih mjerodavnih institucija, predstavili su postignute rezultate projekta u području gospodarenja kemikalijama te sprječavanja i kontrole velikih nesreća.

Svrha ovog projekta bila je pomoć pri uspostavljanju nacionalnog sustava kemijske sigurnosti sukladno EU zakonodavstvu i praksi, s naglaskom na:

 • Nadležna tijela za sigurno upravljanje kemikalijama te za sprječavanje i kontrolu velikih kemijskih nesreća

 • Prenošenje relevantnih EU zakona o kemikalijama u hrvatsko zakonodavstvo

 • Unaprjeđenje administrativnih i institucionalnih kapaciteta

Projekt je bio od velikog značaja jer je doprinio jačanju nadležnih institucija potrebnih kada Hrvatska pristupi Europskoj uniji (Ref. Acquis Communautaire “Poglavlje 27” Okoliš).

Skip to content