Završen projekt Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU "CRO strategija"

Projekt je proveden u suradnji s parnerima iz Republike Litve, odnosno Vladinim uredom Republike Litve i Središnjom agencijom za upravljanjem projekata te u suradnji s Ministarstvom financija i ostalim hrvatskim insitucijama. U sklopu projekta izrađene su analize sustava i usporedba s nekoliko država članica EU-a, razrađen je prijedlog hijerarhije i povezanosti strateških dokumenata za dugoročno, srednjoročno i kratoročno planiranje te poveznica s proračunskim planiranjem, definirane su ključne uloge u sustavu strateškog upravljanja razvojem i razvijeni su pravila i procedure i metodološke smjernice za izradu i praćenje učinkovitosti u provedbi strateških dokumenata na nacionalnoj razini.

Skip to content