• EU logo
  • OPKK logo
  • EU fondovi logo
  • Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

29.6.2021. - Novosti

Završen projekt „Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i dnevnoj kirurgiji u Općoj županijskoj bolnici Vukovar i bolnici hrvatskih veterana"

Rekonstrukcijom objekata i nabavom projektom predviđene opreme, poboljšala se kvaliteta dnevnih bolnica i omogućeno je obavljanje postupaka u dnevnim bolnicama koje su do sada isključivo obavljane kroz smještaj pacijenata na bolničkim odjelima.

Ispred SAFU-a, na konferenciji su sudjelovali Marijana Jesenković i Tihomir Gjurin iz Ureda za kontrolu provedbe projekata.

Skip to content