Završen projekt potpore nacionalnom viznom sustavu

Članstvo u EU Hrvatskoj je donijelo nove izazove u pogledu viznog sustava. Znatno je povećan broj zahtjeva za vize, a za buduće članstvo u Schengenskom prostoru potrebna je puna prilagodba relevantnim pravilima i postupcima. U sklopu projekta održane su brojne radionice za hrvatske službenike čiji je rad vezan uz vize i granične kontrole. Izrađeno je i izvješće o hrvatskom viznom zakonodavstvu, kao doprinos pripremama za Schengen.

Cilj projekta bio je daljnje usklađivanje hrvatskog nacionalnog viznog sustava s viznim sustavom EU:

  • Jačanje kapaciteta osoblja diplomatskih misija i konzularnih ureda u pogledu postupka izdavanja viza
  • Nastavak usklađivanja hrvatskog viznog zakonodavstva s daljnjim razvitkom pravne stečevine EU / schengenske pravne stečevine
Skip to content