Završen projekt "Tehnička pomoć za Master Plan Nove luke Sisak"

Master Plan uključuje: konačno Idejno rješenje za lučku infrastrukturu, Geotehničku studiju, Hidro-geološku studiju, Transportnu studiju & Analizu tržišta, Studiju izvedivosti (Feasibility), Studiju isplativosti (Cost-Benefit), Procjenu utjecaja na okoliš (EIA), te izradu Aplikacije za EU financiranje glavnog projekta. Pri razvoju koncepta Nove luke Sisak razmatrani su najbolji praktični primjeri riječnih luka zapadne Europe te su ti modeli bili prilagođeni nacionalnoj i regionalnoj prometnoj politici. Integralni projektni pristup predvidio je sljedeće funkcije za Novu Luku Sisak: Transportni čvor riječnog prometa u široj zagrebačkoj regiji, unutar Sisačko-moslavačke županije te Logistički centar za regionalnu industrijsku proizvodnju i trgovinu, što će poslužiti kao katalizator za re-industrijalizaciju ove regije sa izraženim strukturnim ekonomskim problemima.

Skip to content