Završen projekt za Pravosudnu akademiju

Projekt je dio twinning programa kojeg je započela Europska komisija 1998. godine, s ciljem pomoći zemljama kandidatkinjama u jačanju njihovih administrativnih i pravosudnih kapaciteta u primjeni pravne stečevine EU. Zajednički su ga provele Pravosudna akademija, u suradnji s Državnim  sudbenim  vijećem Kraljevine Španjolske, Visokim sudbenim  vijećem Republike Italije te Finskim Institutom za javno upravljanje.

Svrha projekta bila je unaprijediti status savjetnika u pravosudnim tijelima i razviti dvostruki samoodrživi sustav obrazovanja savjetnika u pravosudnim tijelima i polaznika Državne škole za pravosudne dužnosnike Pravosudne akademije. Projekt je predložio, u skladu sa svojim ciljevima, novu ulogu za savjetnike u pravosudnim tijelima i strategiju za njihovo cijeloživotno usavršavanje. Također je podnesen prijedlog za jačanje postojećeg sustava obuke za polaznike Državne škole za pravosudne dužnosnike. Pored toga, osigurao je savjetnicima obuku u specijaliziranim područjima rada i mentorima savjetnika obuku u tehnikama podučavanja te je predstavio metodologiju e-učenja u aktivnostima treninga Pravosudne akademije.

Skip to content