Završen twinning light projekt Porezne uprave

Projekt je bio usmjeren na daljnje jačanje administrativnih kapaciteta Porezne uprave kako bi se djelatnici u Službi za međunarodnu razmjenu informacija (CLO) što uspješnije pripremili za obavljanje poslova koji se odnose na administrativnu suradnju i uzajamnu pomoć u području oporezivanja. Projekt je od velikog značaja za Republiku Hrvatsku u okviru procesa pristupanja Europskoj uniji te je pomogao jačanju administrativnih kapaciteta Porezne uprave kroz ažuriranje postojećih propisa, radnih postupaka, smjernica i priručnika koji se bave administrativnom suradnjom na području oporezivanja. Također je omogućio Službi za međunarodnu razmjenu informacija (CLO-u) da održi korak sa zakonskim promjenama i poboljša radne postupke u skladu sa zakonodavstvom i najboljim praksama Europske unije.

Skip to content