Završen twinning light projekt u sklopu programa IPA 2007

Cilj ovog projekta s proračunom od 246.618,08 eura je učinkovita implementacija i provedba koherentnog i transparentnog sustava koncesija i javno-privatnog partnerstva u Republici Hrvatskoj, utemeljenog na novom zakonskom uređenju koncesija i javno-privatnog partnerstva, novim institucionalnim postavkama i dobroj praksi Europske unije. Postignuti rezultati ovog projekta odnose se na razvoj instrumenata i vodiča za implementaciju novog zakonskog uređenja, te na daljnje usavršavanje administrativnih kapaciteta Ministarstva financija i drugih sudionika sustava (npr. davatelja koncesija od ključnog značaja).

Skip to content