Svečanost zatvaranja Twinning projekta „Poboljšanje usluga prostornih podataka u Republici Moldaviji u skladu s EU standardima“

U Kišnjevu u Moldaviji je održana završna konferencija 1,8 milijuna eura vrijednog Twinning projekta „Poboljšanje usluga prostornih podataka u Republici Moldovi u skladu s EU standardima“, financiranog od strane Europske unije s ciljem unapređenja moldovske e-uprave kroz poboljšanu razmjenu prostornih podataka i suradnju između administrativnih tijela u skladu s EU standardima i najboljim međunarodnim praksama.

Projekt vrijedan 1.800.000,00 eura proveo je konzorcij Državne geodetske uprave Republike Hrvatske u partnerstvu sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU), Geodetskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Agencijom za poduzetništvo Kraljevine Nizozemske, Nizozemskim katastrom te Glavnim uredom za geodeziju i kartografiju Republike Poljske.

Tijekom završne konferencije predstavljeni su postignuti rezultati u pogledu modernizacije Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP) Republike Moldavije tijekom 38 mjeseci projektnih aktivnosti. Tako su među rezultatima postignutim tijekom provedbe projekta sljedeći: ažuriranje pravnog okvira i priprema strateških razvojnih dokumenata NIPP-a, razvoj geoportala NIPP-a (https://inds.gov.md) kao jedinstvene točke pristupa prostornim podacima, te jačanje kapaciteta djelatnika iz raznih ministarstava i državnih agencija koji rade sa skupovima prostornih podataka i povezanim uslugama.

Tijekom provedbe projekta, korisnička institucija Agencija za zemljišne odnose i katastar primila je tehničku i stručnu pomoć u procesu usklađivanja zakonodavstva s EU INSPIRE Direktivom i s njom povezanim provedbenim pravilima i normama. Provedbene partnerske institucije unutar država članica EU ponudile su i osigurale jačanje institucionalnih kapaciteta Agencije za zemljišne odnose i katastar i drugih javnih subjekata u području NIPP-a. Nadalje, pilot projekt za testiranje i provedbu smjernica za standardizaciju prostornih podataka, koji su razvili stručnjaci zemalja članica, proveden je u partnerstvu s relevantnim javnim institucijama iz Republike Moldavije. Ukupno je više od 60 središnjih i lokalnih javnih institucija, kao i subjekata akademskog i privatnog sektora sudjelovalo u različitim aktivnostima jačanja kapaciteta i cjeloživotnog učenja u području prostornih podataka.

Završnoj konferenciji prisustvovali su predstavnici Agencije za zemljišne odnose i katastar, partnerskih institucija zemalja članica EU, Delegacije EU u Republici Moldaviji, veleposlanstava Hrvatske, Poljske i Nizozemske, kao i brojnih javnih institucija iz Republike Moldavije koji rade s prostornim podacima.

„U Moldaviji su uz potporu EU-a primijenjene najbolje prakse EU-a o prostornim podacima. To će pomoći Vladi Republike Moldaviji da učinkovito pomogne građanima, podupre poduzeća i poboljša inovacije. Standardizirani i interoperabilni prostorni podaci omogućit će razvoj profesionalnih alata pomoću kojih se podaci mogu iskoristiti u svom punom potencijalu”, rekao je g. Adam Grodzicki, zamjenik voditelja suradnje pri Delegaciji Europske unije u Republici Moldaviji.

„Izražavam zahvalnost Delegaciji EU u Republici Moldaviji na kontinuiranoj i bezuvjetnoj potpori koju pruža Agenciji od 2014. godine. Ostvareni su impresivni rezultati i sve planirane aktivnosti projekta uspješno su provedene, unatoč svim globalnim okolnostima. Najbolja znanja, iskustva i stručnost podijelili su stručnjaci zemalja članica Europske unije u cilju poboljšanja kvalitete prostornih podataka, razvoja mrežnih usluga, jačanja suradnje i jačanja institucionalnih kapaciteta unutar javnih tijela Republike Moldavije”, izjavio je g. Ivan Danii, generalni direktor Agencije za zemljišne odnose i katastar Republike Moldavije.

„Ovaj projekt nastavak je naše dugogodišnje uspješne suradnje tijekom koje su naši kolege iz Hrvatske, Poljske i Nizozemske postali naši dugogodišnji partneri i prijatelji. Izuzetno cijenimo njihovu potporu i predanost našim nastojanjima da se pridružimo Europskoj uniji. Pod njihovim vodstvom i preporukama, nastojimo primijeniti najviše europske standarde u našem djelovanju i izgraditi vlastiti potencijal i kredibilitet u geoinformacijskom društvu Republike Moldavije”, istaknula je gđa. Maria Ovdii, voditeljica projekta zemlje korisnice.

Ravnatelj SAFU-a g. Dragan Jelić, zajedno s predstavnicama Službe za twinning, sudjelovao je u završnoj konferenciji te je tijekom svog obraćanja predstavio ulogu SAFU-a kao administrativnog tijela u projektu, zahvalio partnerima te zaželio sreću Republici Moldaviji na daljnjem EU putu.Ž

„SAFU je od svog osnutka 2008. godine provela i kontrolirala više od 3000 različitih projekata diljem Hrvatske te smo se iz prve ruke uvjerili koliko veliki pozitivan utjecaj EU fondovi imaju na našu zemlju. Sada, kada je Republika Moldavija zemlja kandidat za članstvo u EU na putu da postane članica obitelji EU, iskreno se nadam da će također uživati značajne koristi od različitih najboljih praksi iz Europske unije“, rekao je ravnatelj Jelić. Naglasio je kako je ovo jedan od ukupno 17 Twinning projekata u kojima SAFU sudjeluje pružajući financijsku/administrativnu potporu s ciljem uspješne provedbe projekta.

„Kao i u svakom drugom projektu, maksimalno smo se potrudili osigurati nesmetanu suradnju i pružiti odgovarajuću tehničku podršku tijekom provedbe projekta. Twinning projekti svima uključenima pružaju priliku za učenje i rast, potiču profesionalni razvoj, a nama u SAFU ovaj je projekt pomogao da steknemo dragocjeno iskustvo u vođenju međunarodnih projekata“, izjavio je Jelić.

Spomenuo je i značajnu potporu koju je Hrvatska dobila od EU kroz Twinning instrument.

„U razdoblju od 2000. godine do danas u Hrvatskoj je provedeno više od 126 milijuna eura i 210 Twinning i Twinning light projekata koji su nam pomogli u postizanju ciljeva dogovorenih s EU-om, a posebno su podržali naš pristupni proces. Svi ti projekti dali su vrijedan doprinos reorganizaciji i modernizaciji naše javne uprave na putu prema EU“, poručio je ravnatelj SAFU-a.

Video o projektu pogledajte na našem YouTube kanalu.

Skip to content