• EU logo
  • OPKK logo
  • EU fondovi logo
  • Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

11.7.2016. - Novosti

Završna konferencija Twinning projekta za ARPA-u

Svrha projekta s proračunom od 249 882.70 eura je povećanje učinkovitosti Tijela za reviziju za revidiranje kohezijskog i strukturnih fondova u novoj financijskoj perspektivi 2014.-2020., kroz pripremu revizijskih procedura i praktičnu izobrazbu za reviziju SOLID-a, Fonda za azil i migraciju, Fonda za unutarnju sigurnost, Fonda za pomoć najpotrebitijima, i programima Europske teritorijalne suradnje.

Glavni cilj ovog projekta je priprema Republike Hrvatske za dobro financijsko upravljanje fondovima Europske unije u novoj financijskoj perspektivi 2014.-2020., u skladu sa zahtjevima Europske unije.

Skip to content